Επικοινωνία

Φιλίνου 19, Κως,
TK.85300

Τηλ. 2242027366
Κιν. 6977674433
Email: xatzimarkosmich@gmail.com

Φόρμα Επικοινωνίας

Τοποθεσία Επιχείρησης

ALFA ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΧΑΛΗ ΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ (Η/Μ)

Φιλίνου 19, Κως
TK. 853 00